školní.projekty

nějaká ta práce pro vzdělávací instituce...
HRS

Human resources management system

Pro předmět: Vývoj programových systémů v jazyce Java
Spolupráce: Michal Kafka, Lukáš Talich, David Tenkrát
Abstract: Navrhněte a implementujte systém pro správu lidských zdrojů. Systém bude obsahovat tenkého clienta využívající AJAX, případně JSF. Bude komunikovat se serverem pomocí webových služeb. Aplikační logika na serveru bude implementována pomocí EJB nebo Springu. Komunikace s datových uložistěm bude probíhat přes implementace JSR 170 (http://jackrabbit.apache.org/). Systém bude kromně informací o lidech uchovávat jejich CV ve formatu PDF a ODF.
Bude implementováno i fultextové vyhledávají (http://lucene.apache.org/). Funkcionalita serveru bude zapouzdřena do webových služeb. Systém bude popsán pomocí UML.
Mé zodpovědnosti: analýza a návrh, vývoj prototypu (proof of concept), kontrola kvality kódů od kolegů, řešení problémů spolupracovníků
Jazyk: Java
Technologie: Spring (IoC container, transactions, web services...), JSF (RichFaces, Facelets), JAX-WS, JSR-170
Návrh back-endu: PNG
Projektový dokument: PDF
Zdrojové soubory: ZIP

Rozhraní generátoru

Bakalářská práce

Téma: Automatická kontrola syntaxe obsahu textové oblasti ve webovém formuláři
Abstract: Práce se zabývá syntaktickou kontrolou obsahu vstupního pole webového formuláře, která by byla užitečná například v agendě odpovědníků Informačního systému Masarykovy univerzity. V práci se věnuji vytváření generátoru syntaktických analyzátorů, které budou kontrolovat, zda studentova odpověd patří do daného jazyka. Současně jsem vytvořil a popsal syntaktické analyzátory vhodné pro předmět IB102 Automaty a gramatiky. Dalším výsledkem této práce je nástroj zjednodušující integraci vhodných syntaktických analyzátorů do již vytvořených sad otázek pro agendu odpovědníků.
Jazyk: JavaScript, Java, LaTeX
Homepage: MUNI Archive
Executables: Home FI MUNI
Prezentation: Home FI MUNI

Editor

Particle system based visual effects editor

Pro předmět: Additional component computer graphics (Technical University Eindhoven - NL)
Spolupráce: Pavel Černohorský
Abstract: Our target was to create user friendly tool which could be used by artists to create impressive animations using particle systems. The animation uses key frames in which the parameters of particle emitters can be changed. This way the artist can achieve non regular behaviour of the particle systems. The parameter's values are interpolated between key frames by interpolation curve which can be edited by the artist.
...
The targeted platform is Windows XP operating system and it is useful to have graphic card with hardware T&L. The performance depends heavily on the complexity of the scene. The application is still usable on two years old notebook (Pentium M 1.73GHz, 1.5 GB RAM, ATI Radeon X700 with 64MB VRAM) with about 30 000 particles in the scene.
Jazyk: C++
Knihovny: wxWidgets, OpenGL, STL, vMath, glFont
Binary: Sample files and help included...
Screenshoty a samply: Images & vids
Závěrečná zpráva: PDF

Visualization

Visualization of real-time fluid simulation

Pro předmět: Visualization (Technical University Eindhoven - NL)
Spolupráce: Pavel Černohorský
Abstract: Fyzikální simulace byla dodána vyučujícím. Naším úkolem bylo implementovat několik visualizačních technik (color mapping, glyphs, gradient, streamlines, slices, stream surfaces) viz závěrečná zpráva.
Jazyk: C++
Knihovny: wxWidgets, OpenGL, STL, glFont, FFTW (used by physical simulation)
Binary: zip
Screenshoty a samply: Images
Závěrečná zpráva: PDF

Component diagram

Car navigation system

Pro předmět: Software architecting (Technical University Eindhoven - NL)
Spolupráce: Pavel Černohorský
Text zadání: Assignment
Jazyk: UML + english :-)
Vypracovaný úkol: 2II45 CNS Assignment

Screen

Web information systems assignments

Pro předmět: Web information systems (Technical University Eindhoven - NL)
Obecně: Position papers zabývající se webovými informačními systémy.

Úkol 1: Concepts of web engineering with focus on hypermedia/navigation design
Úkol 2: The Comparison of SPARQL with SeRQL & The Comparison of Jena with Sesame
Úkol 3: Design and engineering challenges of Web 2.0
Závěrečná práce: User Interfaces for Semantic Web Repositories